วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Asian day

กิจกรรมอาเซียนมีการเดินขบวนพาเหรด รอบโรงเรียน1รอบ

กิจกรรมของหมวดคณิตศาสตร์ ร้องเพลงลอยกระทง
เป็นภาษาอังกฤษ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น