วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Asian day

กิจกรรมอาเซียนมีการเดินขบวนพาเหรด รอบโรงเรียน1รอบ

กิจกรรมของหมวดคณิตศาสตร์ ร้องเพลงลอยกระทง
เป็นภาษาอังกฤษ


โครงการพืชพรรณ
ป้ายนิเทศ

ขยันจังคนนี้

แป้งจัดจังนะ
นิกสร้างภาพจัง

ค่ายคณิตศาสตร์วิชาการทัศนศึกษาภาคกลาง