วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ประชุมครูที่ปรึกษา

วันที่ 6 มิถุนายน 2555
ประชุมครูที่ปรึกษาในวาระ การประชุมผู้ปกครอง และพิธีไหว้ครูวันที่ 16 มิถุนายน 2555

1 ความคิดเห็น:

  1. รายงานผลการปฏิบัติงานทุกวันนะค่ะ ถ้าไม่สะดวกก็อาทิต์ละ1ครั้งแต่เขียนถึงทั้งจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ

    ตอบลบ